mei tomos

Click here to edit subtitle

Who We Are? Pwy ydym ni?

Naomi Thomas (Mei Tomos) was born in Cardiff, Wales. She graduated in 3D design from Plymouth University and worked for several design companies across Europe including an extended period working in Italy. After bringing up her young children Naomi recently started the Neverbored company. Naomi designs and produces every item that can be seen on this site. All products are hand made in the workshop.


Ganed Naomi Thomas (Mei Tomos) yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru. Cafodd radd mewn darlunio 3D o Brifysgol Plymouth a gweithiodd ar draws Ewrop i sawl cwmni darlunio gan gynnwys cyfnod estynedig o weithio yn yr Eidal. Ar ol cyfnod o fagu'i phlant mae Naomi newydd ddechrau'r fenter hon, Neverbored. Mae Naomi yn darlunio a chynhyrchu pob un o'r darnau a welir ar y wefan hon. Cynhyrchir pob darn o waith llaw yng ngweithdy y cwmni.