mei tomos

Click here to edit subtitle

Gallery / Oriel

Dyma ddetholiad o gelfi a gynhyrchwyd ganddom ni. Rydym yn creu darnau unigol, yn adnewyddu darnau eitemau at safon rhagorol ac yn darlunio darnau arbennig at bwrpas neu at ddant ein cwsmeriad. Os oes syniad gennych buasem yn falch i weithio gyda chi i ddod o hyd neu creu darn unigryw fydd yn creu argraff ar bawb fydd yn ei gweld. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a ni.

Here is a selection of furniture created by us. We create individual pieces to an excellent standard and design bespoke pieces and items to our customers individual tastes. If you have an idea we will be happy to work with you to source or create a unique piece which will create an impression on everybody who sees it. For more information contact us.