mei tomos

Click here to edit subtitle
Neverbored Design is a Welsh company that designs and manafactures hand-made bespoke furniture and home interiors from its workshop. It has recently introduced its first product to the market, a children's footstool for the piano, designed with comfort and aesthetics in mind along with the vital element of being portable. Cwmni Darlunio Cymreig yw Neverbored sy'n darlunio a chynhyrchu celfi at bwrpas o'i weithdy a chynhyrchion ar gyfer eich cartref. Yn ddiweddar mae Neverbored wedi cyflwyno'i ddarn cyntaf i'r farchnad, sef ystol draed ar gyfer plant i'w defnyddio wrth ganu'r piano, wedi'i darlunio gyda phwyslais ar fod yn gysurus, symudol a del.Cynnyrch at bwrpas a wnaethpwyd yng Nghymru 


Bespoke products made in Wales